دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
ظهر شنبه 20 شهریور سینیشا مالی، شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران دیدار و گفتگو کردند
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6up