مانور ریزش آوار ساختمان

۸ شهریور ۱۴۰۲
مانور پاسخ به ریزش آوار ساختمان با همکاری آتش‌نشانی، شرکت توزیع نیروی برق، اورژانس تهران و گروه‌های دوام در منطقه ۸ شهرداری تهران برگزار شد.
مهدی هادی
https://www.tehranpicture.ir/u/mqa