تمرین تیم استقلال

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
تمرین تیم استقلال با حضور کامل بازیکنان این تیم برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/4pu