بازدید شهردار بلگراد از مجموعه گردشگری عباس آباد

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود جمعه 19 شهریور ماه از گنبد مینا، پل طبیهت و بوستان آب و آتش بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/78i