بازدید شهردار بلگراد از موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود جمعه 19 شهریور ماه از موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/78d