بازدید شهردار بلگراد از کاخ گلستان

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و هیئت همراه خود جمعه 19 شهریور ماه از کاخ گلستان بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3cc