بازدید شهردار بلگراد از باغ موزه قصر

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و دکتر شهرام گیل آبادی معاون بین الملل شهرداری تهران از باغ موزه قصر بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2cx