بازدید شهردار بلگراد از موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و دکتر شهرام گیل آبادی معاون بین الملل شهرداری تهران از موزه طبیعت و حیات وحش ایران در دارآباد بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5vl