بازدید شهردار بلگراد از باغ ایرانی

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و دکتر شهرام گیل آبادی معاون بین الملل شهرداری تهران به همراه مهندس مدیرعامل سازمان پارکها از باغ ایرانی بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3ax