ستاد معاینه فنی خودروها

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون محترم حمل نقل ترافیک  4

جلسه نظارتی 1888 با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک
عکاس: حمید رضا درجاتی

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
| ویدئو | مرکز معاینه فنی شهید چمران

مرکز معاینه فنی شهید چمران
عکاس: احمد آقاسیانی

یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
مرکز معاینه فنی خودرو سراج 11

مرکز معاینه فنی خودرو سراج
عکاس: سبحان فرج ون

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 8

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی
عکاس: محمد محسنی فر

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
نشست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران 6

نشست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
عکاس: سبحان فرج ون

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
مرکز معاینه فنی نیایش  6

مرکز معاینه فنی خودرو نیایش
عکاس: سبحان فرج ون

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
مرکز معاینه فنی آبشناسان 15

مرکز معاینه فنی آبشناسان
عکاس: شایان محرابی

یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید خبرنگاران از مراکز معاینه فنی  3

بازدید خبرنگاران از مراکز معاینه فنی
عکاس: احمد آقاسیانی

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
شبگردی خبرنگاران در مراکز معاینه فنی خودرو 13

شبگردی در مراکز معاینه فنی تهران
عکاس: احمد آقاسیانی

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵