» شهردار » معاونان شهردار

معاونان شهردار

دومین همایش سالانه نما 26

دومین همایش سالانه نما

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹
مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 21

رویداد تهران ۱۴۰۰

دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹
بازدید دکتر سلیمی از منطقه 13

بازدید دکتر سلیمی از منطقه 13

چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 5

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران 8

نشست دورنگاه ارتباطات شهر تهران

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
بازدید مجید فراهانی از منطقه 17 5

بازدید مجید فراهانی از منطقه 17

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
جلسه ستاد محرم 14

جلسه ستاد محرم

دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹
افتتاح بوستان ابریشم 14

افتتاح بوستان ابریشم

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
سوگواره خادمین شهر 8

سوگواره خادمین شهر

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جلسه ساماندهی دره اوین 21

جلسه ساماندهی دره اوین

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مدیران شهری از بوستان سازور 4

بازدید مدیران شهری از بوستان سازور

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو 18

پویش سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۷ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷