معاونان شهردار

مانور برف روبی در منطقه ۳ تهران 8

مانور برف روبی در منطقه ۳ تهران

پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱
قرار خدمت؛ منطقه 7

قرار خدمت؛ منطقه 7

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱
قرار خدمت؛ منطقه 9

قرار خدمت؛ منطقه 9

دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱
جلسه ستاد استقبال از مهر

جلسه ستاد استقبال از مهر

شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱
دیدار سفیر چین با شهردار تهران 12

دیدار سفیر چین با شهردار تهران

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
جلسه ستاد بازماندگان اربعین حسینی 20

جلسه ستاد بازماندگان اربعین حسینی

چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
« قبلی صفحه ۱ از ۱۴ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »