نشست شهردار تهران با بانوان مدیر انتصاباتی در شهرداری

۳ بهمن ۱۴۰۱
نشست شهردار تهران با بانوان مدیر انتصاباتی شهرداری، عصر امروز دوشنبه سوم بهمن ماه با حضور جمعی از بانوان برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/kua