امضاء تفاهم نامه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با نهادهای کتابخانه ای مجلس

۱ تیر ۱۴۰۱
تفاهم نامه مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با نهادهای کتابخانه ای مجلس، صبح روز چهارشنبه 1 خرداد 1401 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی امضاء شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/jao