دیدار شهردار تهران با معاون استاندار نجف اشرف

۶ آذر ۱۴۰۰
صبح روز شنبه ۶ آذر 1400 علیرضا زاکانی شهردار تهران با هاتف عبدالامیر حبیب ماضی معاون استاندار نجف اشرف، نماینده استاندار و رییس هیات همراه دیدار و گفتگو کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/2fo