دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۰
دیدار مردمی نمایندگان مجلس، معاون فرماندار تهران و رضا شنگی شهردار منطقه ۱۷ جهت بررسی مشکلات و مسائل شهروندان منطقه در مسجد باب الحوائج واقع در محله بلورسازی برگزار شد.
عکاس: وحید دانشور

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

دیدار مردمی نمایندگان در منطقه 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید