سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع)

تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
به مناسبت شهادت حضرت رقیه(س)،شامگاه شنبه 20 شهریور 1400 بزرگترین سفره نذری حضرت رقیه به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری مجمع جهانی خادمان حضرت رقیه بنت الحسین در میدان امام حسین(ع) برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 2

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 3

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 4

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 5

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 6

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 8

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 9

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 10

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 11

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 12

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 13

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 14

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 15

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 16

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 17

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 18

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 19

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 20

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 21

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 22

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 23

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 25

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 26

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 27

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 28

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 29

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 30

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 31

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 32

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 33

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 34

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 35

سفره حضرت رقیه(س) - میدان امام حسین(ع) 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید