اولین نشست دکتر زاکانی شهردار تهران با شهرداران مناطق 22 گانه

۶ شهریور ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار منتخب تهران صبح شنبه 6 شهریور 1400 با شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار شهرداران مناطق موضوعات و فعالیت های پیش روی خود در منطقه را تشریح کرده و شهردار منتخب تهران هم اهم فعالیت های خود در شهرداری تهران را به بحث و تبادل نظر گذاشت.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/5qs