آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران

تاریخ: ۱ خرداد ۱۴۰۰
آیین افتتاح و بهره برداری از «اولین مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا غرب تهران» صبح روز شنبه اول خردادماه 1400 با حضور محمود کلهری شهردار منطقه ۵، هاله احمدنیا رئیس مرکز بهداشت شمال غرب تهران، سرهنگ قاسم فیضی مسئول بسیج منطقه ۵ تهران، جمعی از مدیران شهری و سپاه منطقه برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 1

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 2

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 3

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 4

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 5

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 6

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 7

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 9

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 10

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 11

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 12

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 13

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 15

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 16

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 19

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 20

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 21

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 22

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 23

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 24

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 26

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 27

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 28

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 29

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 30

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 31

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 32

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 33

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 34

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 35

آغاز به کار اولین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در غرب تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید