بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی کشور از شرکت نویان نگین پارسیان

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
صبح روز یکشنبه 12 اردیبهشت سال 1400 سعیدرضا شاهمرادی مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی کشور به همراه هیات همراه با حضور در شرکت نویان نگین پارسیان از خط تولید و پروژه های آتی این شرکت بازدید به عمل آوردند.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/3vc