از تجریش تا راه آهن با اتوبوس گردشگری

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
جمعی از شهروندان تهرانی صبح روز چهارشنبه 11 فروردین 1400 به وسیله اتوبوس گردشگری شهرداری تهران مسیر میدان قدس به سمت میدان راه آهن را طی کرده و از زیبای های شهر لذت بردند.
عکاس: سعید ربیعی

اتوبوس گردشگری 1

اتوبوس گردشگری 2

اتوبوس گردشگری 3

اتوبوس گردشگری 4

اتوبوس گردشگری 5

اتوبوس گردشگری 6

اتوبوس گردشگری 7

اتوبوس گردشگری 8

اتوبوس گردشگری 9

اتوبوس گردشگری 10

اتوبوس گردشگری 11

اتوبوس گردشگری 12

اتوبوس گردشگری 14

اتوبوس گردشگری 19

اتوبوس گردشگری 16

اتوبوس گردشگری 17

اتوبوس گردشگری 18

اتوبوس گردشگری 20

اتوبوس گردشگری 21

اتوبوس گردشگری 22

اتوبوس گردشگری 23

اتوبوس گردشگری 25

اتوبوس گردشگری 26

اتوبوس گردشگری 27

اتوبوس گردشگری 28

اتوبوس گردشگری 29

اتوبوس گردشگری 30

اتوبوس گردشگری 31

اتوبوس گردشگری 32

اتوبوس گردشگری 33

اتوبوس گردشگری 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید