کارناوال عروسکی اقوام ایرانی

تاریخ: ۹ فروردین ۱۴۰۰
کارناوال عروسکی اقوام ایرانی با هدف ایجاد فضایی شاد برای شهروندان و پاسداشت مناسبت های ملی، در سال جدید در محلات تهران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 1

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 2

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 3

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 4

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 5

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 6

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 7

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 8

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 9

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 10

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 11

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 12

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 13

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 14

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 15

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 16

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 17

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 18

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 19

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 20

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 21

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 22

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 23

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 24

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 25

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 26

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 27

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 28

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 29

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 30

کارناوال عروسکی اقوام ایرانی 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید