لطفا برچسب نچسبانید

تاریخ: ۸ فروردین ۱۴۰۰
مردم از دست شرکتهای سرویس دهنده شکایت می کنند که چرا باعث تخریب در و پیکر منزلشان می شود. مشاهدات معمولی در کوچه و خیابان هم تایید می کند که برچسب های تبلیغاتی روی در و دیوار خانه و مغازه مردم جاخوش کرده اند و باعث اذیت و آزار شهروندان می شوند.
عکاس: سعید ربیعی

لطفا برچسب نچسبانید 1

لطفا برچسب نچسبانید 2

لطفا برچسب نچسبانید 3

لطفا برچسب نچسبانید 4

لطفا برچسب نچسبانید 5

لطفا برچسب نچسبانید 6

لطفا برچسب نچسبانید 7

لطفا برچسب نچسبانید 8

لطفا برچسب نچسبانید 9

لطفا برچسب نچسبانید 10

لطفا برچسب نچسبانید 11

لطفا برچسب نچسبانید 12

لطفا برچسب نچسبانید 13

لطفا برچسب نچسبانید 14

لطفا برچسب نچسبانید 15

لطفا برچسب نچسبانید 16

لطفا برچسب نچسبانید 18

لطفا برچسب نچسبانید 19

لطفا برچسب نچسبانید 20

لطفا برچسب نچسبانید 21

لطفا برچسب نچسبانید 22

لطفا برچسب نچسبانید 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید