خانه تاریخی ناصر الدین میرزا

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
خانه ناصرالدین میرزا به عنوان یکی از چهره های متمول و البته ملاک زمانه خودش معماری خاصی دارد، معماری از دل کویر در پایتخت قجری. این بنا بین سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۵ در بخش شمالی محدوده ارگ سلطنتی ساخته شد و مساحت آن ۴۵۰۰ متر بود که اکنون تنها ۹۰۰ متر از آن باقی‌ مانده که آن هم ، در تملک صندوق بازنشستگی کشوری است.
عکاس: حمید رضا درجاتی

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 1

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 2

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 3

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 4

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 5

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 2

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 3

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 4

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 5

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 6

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 7

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 8

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 9

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 10

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 11

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 12

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 13

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 14

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 15

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 16

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 17

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 18

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 19

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 20

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 21

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 22

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 23

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 24

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 25

خانه تاریخی ناصر الدین میرزا 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید