مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۹
مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی و مسابقه ملی طراحی اسکان موقت عصر روز یکشنبه 3 اسفند 1399 با حضور اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران و جمعی از مدیران در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 1

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 2

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 4

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 5

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 6

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 7

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 8

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 9

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 10

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 11

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 12

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 13

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 14

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 15

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 16

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 17

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 18

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 19

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 21

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 22

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 23

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 24

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 25

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 26

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 27

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 28

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 29

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 30

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 31

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 32

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 33

مراسم اختتامیه جشنواره سوانح طبیعی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید