بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س)

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
دکتر اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با همراهی مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، مدیر عامل سازمان عمرانی آقای مهندس سید مجید غمخوار، داود لطفی زاده شهردار منطقه 17 تهران، سید محمد فیاض شهردار منطقه ۱۸ تهران، پنجشنبه 30 بهمن ماه 1399 از پروژه باغ راه حضرت فاطمه الزهرا(س) بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 1

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 2

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 3

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 4

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 5

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 6

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 7

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 8

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 9

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 10

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 11

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 12

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 13

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 14

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 15

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 16

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 17

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 18

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 19

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 20

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 21

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 22

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 23

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 24

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 25

بازدید نماینده مجلس و معاون شهردار از پروژه شار باغ حضرت فاطمه الزهرا(س) 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید