دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
جسپر وار سفیر دانمارک با پیروز حناچی شهردار تهران، سه شنبه 28 بهمن ماه 1399 دیدار کرد.
عکاس: شایان محرابی

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 1

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 3

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 4

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 5

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 6

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 7

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 8

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 10

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 12

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 13

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 14

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 15

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 16

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 17

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 18

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 20

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 21

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 22

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 23

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 26

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 27

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 28

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 29

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 30

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 31

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 32

دیدار سفیر دانمارک با شهردار تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید