بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران به همراه مهندس سیدمناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک ، مهندس علی امام مدیر عامل شرکت مترو و جمعی از مدیران ارشد شهری از خط 6 مترو تهران دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 1

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 2

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 3

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 6

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 9

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 10

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 11

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 13

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 14

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 15

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 17

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 18

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 19

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 20

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 21

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 22

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 23

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 24

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 25

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 26

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 28

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 30

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 31

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 32

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 34

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 37

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 38

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 43

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 45

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 46

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 48

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 50

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 55

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 57

بازدید شهردار تهران از خط 6 مترو تهران 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید