مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۹
با فراگیر شدن و رشد زندگی صنعتی، اندک اندک مشاغلی که زمانی برای خود جایگاهی دارا بودند به بوته فراموشی سپرده شدند مشاغلی که روزگاری باعث نام و آوازه‌ی خانوادگی بودند، به مرور زمان به انزوا رانده شدند. حفظ کردن این صنایع نه تنها هزینه ندارد بلکه درآمدزا هم است. فقط همت و حمایت لازم است.
عکاس: وحید مینا

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 1

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 2

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 3

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 4

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 5

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 6

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 7

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 8

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 9

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 10

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 11

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 12

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 13

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 14

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 15

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 16

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 17

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 18

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 19

مشاغل قدیمی محلات مرکزی تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید