سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۹
سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی ایران مال آغاز شد.
عکاس: میلاد بهشتی

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 1

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 2

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 3

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 4

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 5

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 6

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 7

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 8

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 9

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 10

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 11

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 12

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 13

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 14

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 15

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 16

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 17

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 18

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 19

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 20

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 21

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 22

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 23

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 24

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 25

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 26

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 27

سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‎ 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید