نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۹
افتتاح نمایشگاه "تهران از منظر هنرمندان" با بیش از ۳۵۰ اثر کاریکاتور، پوستر، اسکیس و عکس در کنار یکدیگر گردآوری شده اند که حاصل بهترین آثاری است که در یک سال گذشته به سفارش مرکز ارتباطات در موضوعات مختلف شهری سفارش داده شده و برگزیده آن‌ها به اکران عمومی هم رسیده‌اند. این نمایشگاه از جمعه ۲۳ آبان تا ۴ آذرماه بصورت مجازی در سایت http://tehran.tdaa.ir/ قابل بازدید است.
عکاس: شایان محرابی
نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 1

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 1

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 4

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 4

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 5

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 5

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 6

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 6

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 7

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 7

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 8

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 8

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 9

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 9

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 11

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 11

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 12

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 12

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 13

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 13

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 15

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 15

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 17

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 17

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 18

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 18

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 19

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 19

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 20

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 20

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 22

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 22

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 23

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 23

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 24

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 24

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 25

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 25

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 26

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 26

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 28

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 28

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 30

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 30

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 31

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 31

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 32

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 32

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 34

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 34

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 35

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 35

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 36

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 36

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 38

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 38

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 39

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 39

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 40

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 40

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 41

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 41

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 42

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 42

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 43

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 43

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 44

نمایشگاه تهران از منظر هنرمندان 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید