ترافیک تهران در یک روز بارانی

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۹
ترافیک در روزهای بارانی چالشی است که معمولا در تهران و کلانشهرها وجود دارد؛ همزمان با بارش باران در خیابان های پایتخت شاهد ترافیک سنگین و نیمه سنگین هستیم.
عکاس: مرضیه نورعلی
ترافیک تهران در یک روز بارانی 1

ترافیک تهران در یک روز بارانی 1

ترافیک تهران در یک روز بارانی 2

ترافیک تهران در یک روز بارانی 2

ترافیک تهران در یک روز بارانی 3

ترافیک تهران در یک روز بارانی 3

ترافیک تهران در یک روز بارانی 4

ترافیک تهران در یک روز بارانی 4

ترافیک تهران در یک روز بارانی 5

ترافیک تهران در یک روز بارانی 5

ترافیک تهران در یک روز بارانی 6

ترافیک تهران در یک روز بارانی 6

ترافیک تهران در یک روز بارانی 7

ترافیک تهران در یک روز بارانی 7

ترافیک تهران در یک روز بارانی 8

ترافیک تهران در یک روز بارانی 8

ترافیک تهران در یک روز بارانی 9

ترافیک تهران در یک روز بارانی 9

ترافیک تهران در یک روز بارانی 10

ترافیک تهران در یک روز بارانی 10

ترافیک تهران در یک روز بارانی 11

ترافیک تهران در یک روز بارانی 11

ترافیک تهران در یک روز بارانی 12

ترافیک تهران در یک روز بارانی 12

ترافیک تهران در یک روز بارانی 13

ترافیک تهران در یک روز بارانی 13

ترافیک تهران در یک روز بارانی 14

ترافیک تهران در یک روز بارانی 14

ترافیک تهران در یک روز بارانی 15

ترافیک تهران در یک روز بارانی 15

ترافیک تهران در یک روز بارانی 16

ترافیک تهران در یک روز بارانی 16

ترافیک تهران در یک روز بارانی 17

ترافیک تهران در یک روز بارانی 17

ترافیک تهران در یک روز بارانی 18

ترافیک تهران در یک روز بارانی 18

ترافیک تهران در یک روز بارانی 19

ترافیک تهران در یک روز بارانی 19

ترافیک تهران در یک روز بارانی 20

ترافیک تهران در یک روز بارانی 20

ترافیک تهران در یک روز بارانی 21

ترافیک تهران در یک روز بارانی 21

ترافیک تهران در یک روز بارانی 22

ترافیک تهران در یک روز بارانی 22

ترافیک تهران در یک روز بارانی 23

ترافیک تهران در یک روز بارانی 23

ترافیک تهران در یک روز بارانی 24

ترافیک تهران در یک روز بارانی 24

ترافیک تهران در یک روز بارانی 25

ترافیک تهران در یک روز بارانی 25

ترافیک تهران در یک روز بارانی 26

ترافیک تهران در یک روز بارانی 26

ترافیک تهران در یک روز بارانی 27

ترافیک تهران در یک روز بارانی 27

ترافیک تهران در یک روز بارانی 28

ترافیک تهران در یک روز بارانی 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید