کافه و گالری ریرا

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۹
کافه و گالری ریرا از جمله خانه های قرینه کوچه لولاگر است که بیش از 70 سال قدمت دارد. این خانه قدیمی به همت و تلاش بخش خصوصی با حمایت و تسهیلگری شهرداری منطقه11 تهران مرمت شد و هم اکنون به عنوان کافه و گالری ریرا در کوچه لولاگر قرار دارد.
عکاس: وحید مینا
کافه و گالری ریرا 1

کافه و گالری ریرا 1

کافه و گالری ریرا 2

کافه و گالری ریرا 2

کافه و گالری ریرا 3

کافه و گالری ریرا 3

کافه و گالری ریرا 4

کافه و گالری ریرا 4

کافه و گالری ریرا 5

کافه و گالری ریرا 5

کافه و گالری ریرا 6

کافه و گالری ریرا 6

کافه و گالری ریرا 7

کافه و گالری ریرا 7

کافه و گالری ریرا 8

کافه و گالری ریرا 8

کافه و گالری ریرا 9

کافه و گالری ریرا 9

کافه و گالری ریرا 10

کافه و گالری ریرا 10

کافه و گالری ریرا 11

کافه و گالری ریرا 11

کافه و گالری ریرا 12

کافه و گالری ریرا 12

کافه و گالری ریرا 13

کافه و گالری ریرا 13

کافه و گالری ریرا 14

کافه و گالری ریرا 14

کافه و گالری ریرا 15

کافه و گالری ریرا 15

کافه و گالری ریرا 16

کافه و گالری ریرا 16

کافه و گالری ریرا 17

کافه و گالری ریرا 17

کافه و گالری ریرا 18

کافه و گالری ریرا 18

کافه و گالری ریرا 19

کافه و گالری ریرا 19

کافه و گالری ریرا 20

کافه و گالری ریرا 20

کافه و گالری ریرا 21

کافه و گالری ریرا 21

کافه و گالری ریرا 22

کافه و گالری ریرا 22

کافه و گالری ریرا 23

کافه و گالری ریرا 23

کافه و گالری ریرا 24

کافه و گالری ریرا 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید