امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۹
مراسم انعقاد تفاهمنامه حمایتی با موضوع توسعه و بهبود حمل و نقل همگانی و نیمه همگانی و همچنین کاهش آلایندگی و بهبود هوای شهر تهران، با حضور سید مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌ الحسنه مهر ایران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 17

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 23

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 22

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 21

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 20

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 19

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 18

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 16

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 15

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 14

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 13

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 12

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 11

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 10

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 9

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 8

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 7

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 6

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 5

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 4

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 3

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 2

امضای تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران با بانک قرض الحسنه مهر 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید