ارتفاع پست

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹
همیشه کارکردن در ارتفاء جزو مشاغل سخت و پر خطر بوده است؛ در عین حال اگر نکات ایمنی در این شغل رعایت شود می توان ریسک حادثه را به حداقل رساند. در این مجموعه سعی شده است بخشی از این سختی هایی که این کارگران متحمل می شوند را به نمایش بگذاریم.
عکاس: حمید رضا درجاتی
ارتفاع پست 1

ارتفاع پست 1

ارتفاع پست 2

ارتفاع پست 2

ارتفاع پست 3

ارتفاع پست 3

ارتفاع پست 4

ارتفاع پست 4

ارتفاع پست 5

ارتفاع پست 5

ارتفاع پست 6

ارتفاع پست 6

ارتفاع پست 7

ارتفاع پست 7

ارتفاع پست 8

ارتفاع پست 8

ارتفاع پست 9

ارتفاع پست 9

ارتفاع پست 10

ارتفاع پست 10

ارتفاع پست 11

ارتفاع پست 11

ارتفاع پست 12

ارتفاع پست 12

ارتفاع پست 13

ارتفاع پست 13

ارتفاع پست 14

ارتفاع پست 14

ارتفاع پست 15

ارتفاع پست 15

ارتفاع پست 16

ارتفاع پست 16

ارتفاع پست 17

ارتفاع پست 17

ارتفاع پست 18

ارتفاع پست 18

ارتفاع پست 19

ارتفاع پست 19

ارتفاع پست 20

ارتفاع پست 20

ارتفاع پست 21

ارتفاع پست 21

ارتفاع پست 22

ارتفاع پست 22

ارتفاع پست 23

ارتفاع پست 23

ارتفاع پست 24

ارتفاع پست 24

ارتفاع پست 25

ارتفاع پست 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید