دیدار های امروز شهردار تهران

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۹
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز دوشنبه 14مهر 1399 با شهردار تبریز، شهردار داکا (به صورت اینترنتی) و سفیر نیکاراگوئه در ایران دیدار و گفت و گو کرد.
عکاس: سعید ربیعی
دیدار های امروز شهردار تهران 1

دیدار های امروز شهردار تهران 1

دیدار های امروز شهردار تهران 2

دیدار های امروز شهردار تهران 2

دیدار های امروز شهردار تهران 3

دیدار های امروز شهردار تهران 3

دیدار های امروز شهردار تهران 4

دیدار های امروز شهردار تهران 4

دیدار های امروز شهردار تهران 5

دیدار های امروز شهردار تهران 5

دیدار های امروز شهردار تهران 6

دیدار های امروز شهردار تهران 6

دیدار های امروز شهردار تهران 7

دیدار های امروز شهردار تهران 7

دیدار های امروز شهردار تهران 8

دیدار های امروز شهردار تهران 8

دیدار های امروز شهردار تهران 9

دیدار های امروز شهردار تهران 9

دیدار های امروز شهردار تهران 10

دیدار های امروز شهردار تهران 10

دیدار های امروز شهردار تهران 11

دیدار های امروز شهردار تهران 11

دیدار های امروز شهردار تهران 12

دیدار های امروز شهردار تهران 12

دیدار های امروز شهردار تهران 13

دیدار های امروز شهردار تهران 13

دیدار های امروز شهردار تهران 14

دیدار های امروز شهردار تهران 14

دیدار های امروز شهردار تهران 15

دیدار های امروز شهردار تهران 15

دیدار های امروز شهردار تهران 16

دیدار های امروز شهردار تهران 16

دیدار های امروز شهردار تهران 17

دیدار های امروز شهردار تهران 17

دیدار های امروز شهردار تهران 18

دیدار های امروز شهردار تهران 18

دیدار های امروز شهردار تهران 19

دیدار های امروز شهردار تهران 19

دیدار های امروز شهردار تهران 20

دیدار های امروز شهردار تهران 20

دیدار های امروز شهردار تهران 21

دیدار های امروز شهردار تهران 21

دیدار های امروز شهردار تهران 22

دیدار های امروز شهردار تهران 22

دیدار های امروز شهردار تهران 23

دیدار های امروز شهردار تهران 23

دیدار های امروز شهردار تهران 24

دیدار های امروز شهردار تهران 24

دیدار های امروز شهردار تهران 25

دیدار های امروز شهردار تهران 25

دیدار های امروز شهردار تهران 26

دیدار های امروز شهردار تهران 26

دیدار های امروز شهردار تهران 27

دیدار های امروز شهردار تهران 27

دیدار های امروز شهردار تهران 28

دیدار های امروز شهردار تهران 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید