مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۹
مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد. در پایان این رقابت ها تیم سپاهان اصفهان به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.
عکاس: پرتو جغتایی
مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 1

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 1

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 2

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 2

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 3

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 3

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 4

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 4

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 5

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 5

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 6

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 6

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 7

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 7

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 8

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 8

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 9

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 9

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 10

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 10

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 11

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 11

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 12

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 12

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 13

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 13

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 14

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 14

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 15

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 15

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 16

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 16

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 17

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 17

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 18

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 18

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 19

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 19

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 20

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 20

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 21

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 21

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 22

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 22

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 23

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 23

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 24

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 24

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 25

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 25

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 26

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 26

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 27

مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی بانوان 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید