خیابان بدون خودرو در منطقه 6

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۹
اول مهر مصادف با 22 سپتامبر به عنوان «روز جهانی بدون خودرو» نامگذاری شده و یک روز بدون خودرو، خودروسواران را تشویق می‌ کند تا در سال، یک روز از اتومبیل استفاده نکنند و فرصتی مغتم برای ترویج دوچرخه سواری و پیاده روی است.این رویدادِ سازماندهی شده در جهان، در برخی از شهرها و کشورها اجرا می‌شود. گفتنی است خیابان بدون خودرو با محتوی فعالیتهای مختلف ورزشی در 20 عنوان با رعایت پروتکل های بهداشتی و کار ویژه ارائه خدمات آموزرشی و تفریحی دوچرخه سواری در خیابان حجاب برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش
گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 1

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 1

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 2

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 2

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 3

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 3

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 4

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 4

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 5

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 5

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 6

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 6

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 7

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 7

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 8

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 8

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 9

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 9

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 10

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 10

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 11

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 11

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 12

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 12

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 13

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 13

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 14

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 14

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 15

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 15

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 16

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 16

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 17

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 17

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 18

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 18

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 19

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 19

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 20

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 20

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 21

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 21

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 22

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 22

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 23

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 23

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 24

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 24

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 25

گرامیداشت روز جهانی بدون خودرو 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید