مراسم زنگ شهدای دانش آموز

تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۹
36 هزار دانش آموز در طول هشت سال جنگ تحمیلی شهید شدند که از این تعداد سه هزار و ۹۵۰ دانش آموز در بهشت زهرا آرمیده اند و امروز شهردار تهران برای گرامیداشت یاد و خاطره آنها زنگ دانش آموز شهید را نواخت.
عکاس: سعید ربیعی-شایان محرابی
مراسم زنگ شهدای دانش آموز 1

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 1

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 2

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 2

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 3

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 3

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 4

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 4

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 5

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 5

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 6

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 6

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 7

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 7

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 8

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 8

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 9

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 9

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 10

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 10

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 11

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 11

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 12

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 12

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 13

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 13

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 14

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 14

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 15

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 15

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 16

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 16

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 17

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 17

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 18

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 18

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 19

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 19

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 20

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 20

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 21

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 21

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 22

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 22

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 23

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 23

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 24

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 24

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 25

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 25

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 26

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 26

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 27

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 27

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 28

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 28

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 29

مراسم زنگ شهدای دانش آموز 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید