نمایش ادیسه 2020

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
نمایش «اودیسه 2020» یک روایت نمایشی متفاوت درباره جنگ تروا وسازنده اسب چوبی است که «اولیس» شخصیت نمایش پس از 10 سال آوارگی به خانه باز می گردد.
عکاس: پرتو جغتایی
نمایش ادیسه 2020 1

نمایش ادیسه 2020 1

نمایش ادیسه 2020 2

نمایش ادیسه 2020 2

نمایش ادیسه 2020 3

نمایش ادیسه 2020 3

نمایش ادیسه 2020 4

نمایش ادیسه 2020 4

نمایش ادیسه 2020 5

نمایش ادیسه 2020 5

نمایش ادیسه 2020 6

نمایش ادیسه 2020 6

نمایش ادیسه 2020 7

نمایش ادیسه 2020 7

نمایش ادیسه 2020 8

نمایش ادیسه 2020 8

نمایش ادیسه 2020 9

نمایش ادیسه 2020 9

نمایش ادیسه 2020 10

نمایش ادیسه 2020 10

نمایش ادیسه 2020 11

نمایش ادیسه 2020 11

نمایش ادیسه 2020 12

نمایش ادیسه 2020 12

نمایش ادیسه 2020 13

نمایش ادیسه 2020 13

نمایش ادیسه 2020 14

نمایش ادیسه 2020 14

نمایش ادیسه 2020 15

نمایش ادیسه 2020 15

نمایش ادیسه 2020 16

نمایش ادیسه 2020 16

نمایش ادیسه 2020 17

نمایش ادیسه 2020 17

نمایش ادیسه 2020 18

نمایش ادیسه 2020 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید