پلازای شهری میدان هفتم تیر

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
«پلازا» که در زبان اسپانیایی به معنی «میدان» است، به آن دسته از فضاهای عمومی اطلاق می‌شود که در دل شهرها قرار دارند و در واقع، فارغ از ابعاد تجاری، صرفا کارکردی پاتوق‌گونه برای شهروندان دارند. پلازای شهری میدان هفتم تیر با وسعتی برابر هفت هزار متر مربع پاتوقی برای فعالیت های فرهنگی اجتماعی شهروندان می باشداین پلازا در منطقه 6 قرار دارد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
پلازای شهری میدان هفتم تیر 1

پلازای شهری میدان هفتم تیر 1

پلازای شهری میدان هفتم تیر 2

پلازای شهری میدان هفتم تیر 2

پلازای شهری میدان هفتم تیر 3

پلازای شهری میدان هفتم تیر 3

پلازای شهری میدان هفتم تیر 4

پلازای شهری میدان هفتم تیر 4

پلازای شهری میدان هفتم تیر 5

پلازای شهری میدان هفتم تیر 5

پلازای شهری میدان هفتم تیر 6

پلازای شهری میدان هفتم تیر 6

پلازای شهری میدان هفتم تیر 7

پلازای شهری میدان هفتم تیر 7

پلازای شهری میدان هفتم تیر 8

پلازای شهری میدان هفتم تیر 8

پلازای شهری میدان هفتم تیر 9

پلازای شهری میدان هفتم تیر 9

پلازای شهری میدان هفتم تیر 10

پلازای شهری میدان هفتم تیر 10

پلازای شهری میدان هفتم تیر 11

پلازای شهری میدان هفتم تیر 11

پلازای شهری میدان هفتم تیر 12

پلازای شهری میدان هفتم تیر 12

پلازای شهری میدان هفتم تیر 13

پلازای شهری میدان هفتم تیر 13

پلازای شهری میدان هفتم تیر 14

پلازای شهری میدان هفتم تیر 14

پلازای شهری میدان هفتم تیر 15

پلازای شهری میدان هفتم تیر 15

پلازای شهری میدان هفتم تیر 16

پلازای شهری میدان هفتم تیر 16

پلازای شهری میدان هفتم تیر 17

پلازای شهری میدان هفتم تیر 17

پلازای شهری میدان هفتم تیر 18

پلازای شهری میدان هفتم تیر 18

پلازای شهری میدان هفتم تیر 19

پلازای شهری میدان هفتم تیر 19

پلازای شهری میدان هفتم تیر 20

پلازای شهری میدان هفتم تیر 20

پلازای شهری میدان هفتم تیر 21

پلازای شهری میدان هفتم تیر 21

پلازای شهری میدان هفتم تیر 22

پلازای شهری میدان هفتم تیر 22

پلازای شهری میدان هفتم تیر 23

پلازای شهری میدان هفتم تیر 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید