نمایشگاه عطر سیب

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
در این نمایشگاه آثار مختلف فرهنگی و هنری شهروندان که حول محور واقعه عاشورا و جریان قبل و بعد از آن شکل گرفته در در پیاده راه استاد شهریار ، به نمایش گذاشته شده است.
عکاس: شایان محرابی
نمایشگاه عطر سیب 1

نمایشگاه عطر سیب 1

نمایشگاه عطر سیب 2

نمایشگاه عطر سیب 2

نمایشگاه عطر سیب 3

نمایشگاه عطر سیب 3

نمایشگاه عطر سیب 4

نمایشگاه عطر سیب 4

نمایشگاه عطر سیب 5

نمایشگاه عطر سیب 5

نمایشگاه عطر سیب 6

نمایشگاه عطر سیب 6

نمایشگاه عطر سیب 7

نمایشگاه عطر سیب 7

نمایشگاه عطر سیب 8

نمایشگاه عطر سیب 8

نمایشگاه عطر سیب 9

نمایشگاه عطر سیب 9

نمایشگاه عطر سیب 10

نمایشگاه عطر سیب 10

نمایشگاه عطر سیب 11

نمایشگاه عطر سیب 11

نمایشگاه عطر سیب 12

نمایشگاه عطر سیب 12

نمایشگاه عطر سیب 13

نمایشگاه عطر سیب 13

نمایشگاه عطر سیب 14

نمایشگاه عطر سیب 14

نمایشگاه عطر سیب 15

نمایشگاه عطر سیب 15

نمایشگاه عطر سیب 16

نمایشگاه عطر سیب 16

نمایشگاه عطر سیب 17

نمایشگاه عطر سیب 17

نمایشگاه عطر سیب 18

نمایشگاه عطر سیب 18

نمایشگاه عطر سیب 19

نمایشگاه عطر سیب 19

نمایشگاه عطر سیب 20

نمایشگاه عطر سیب 20

نمایشگاه عطر سیب 21

نمایشگاه عطر سیب 21

نمایشگاه عطر سیب 22

نمایشگاه عطر سیب 22

نمایشگاه عطر سیب 23

نمایشگاه عطر سیب 23

نمایشگاه عطر سیب 24

نمایشگاه عطر سیب 24

نمایشگاه عطر سیب 25

نمایشگاه عطر سیب 25

نمایشگاه عطر سیب 26

نمایشگاه عطر سیب 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید