بازدید شهردار تهران از چاپخانه همشهری

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران به مناسبت روز ملی صنعت چاپ از چاپخانه موسسه همشهری بازدید کرد.
عکاس: علیرضا طهماسبی
بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 1

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 1

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 2

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 2

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 3

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 3

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 4

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 4

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 5

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 5

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 6

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 6

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 7

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 7

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 8

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 8

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 9

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 9

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 10

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 10

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 11

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 11

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 12

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 12

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 13

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 13

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 14

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 14

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 15

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 15

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 16

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 16

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 17

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 17

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 18

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 18

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 19

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 19

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 20

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 20

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 21

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 21

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 22

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 22

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 23

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 23

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 24

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 24

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 25

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 25

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 26

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 26

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 27

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 27

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 28

بازدید شهردار از چاپخانه همشهری 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید