بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۹
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیروز حناچی شهردار تهران عصر امروز دوشنبه سوم شهریورماه 1399 با حضور در شرکت واگن سازی تهران از بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند.
عکاس: سعید ربیعی
بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 1

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 1

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 2

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 2

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 5

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 5

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 6

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 6

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 7

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 7

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 8

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 8

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 9

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 9

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 10

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 10

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 11

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 11

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 12

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 12

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 13

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 13

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 14

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 14

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 15

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 15

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 16

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 16

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 17

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 17

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 18

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 18

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 19

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 19

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 20

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 20

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 21

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 21

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 22

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 22

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 24

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 24

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 25

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 25

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 28

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 28

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 29

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 29

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 30

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 30

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 31

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 31

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 32

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 32

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 34

بازدید علی آقامحمدی از شرکت واگن سازی تهران 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید