افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
اولین کتابخانه عمومی مترو با ۴۰۰۰ جلد کتاب در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر(عج) افتتاح شد.
عکاس: محسن روشن ده
افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 1

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 1

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 3

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 3

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 4

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 4

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 5

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 5

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 6

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 6

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 7

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 7

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 8

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 8

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 9

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 9

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 11

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 11

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 14

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 14

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 15

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 15

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 16

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 16

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 18

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 18

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 20

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 20

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 21

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 21

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 22

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 22

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 24

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 24

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 25

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 25

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 28

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 28

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 30

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 30

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 31

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 31

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 32

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 32

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 33

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 33

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 34

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 34

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 35

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 35

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 36

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 36

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 37

افتتاح اولین کتابخانه عمومی در مترو تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید