حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران صبح سه شنبه 14 مرداد 1399 با دوچرخه به برنامه زنده تلویزیون "سلام، صبح بخیر" شبکه 3 رفت.
عکاس: شایان محرابی
حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 1

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 1

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 2

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 2

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 3

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 3

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 4

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 4

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 5

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 5

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 6

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 6

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 7

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 7

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 8

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 8

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 9

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 9

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 10

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 10

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 11

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 11

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 13

حضور شهردار تهران در برنامه سلام، صبح بخیر 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید