توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۹
عملیات تراش و روکش آسفالت و لکه گیری در راستای تسهیل در تردد وسایل نقلیه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان با تناژی بالغ بر 5 هزار تن و با مساحت 36 هزار متر مربع در معابر اصلی و فرعی منطقه 12 از جمله خیابان لاله زار شمالی، خیابان آبشار، خیابان خیام انجام شد.
عکاس: محسن دانک
توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 1

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 1

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 2

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 2

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 3

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 3

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 4

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 4

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 5

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 5

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 6

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 6

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 7

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 7

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 8

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 8

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 9

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 9

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 10

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 10

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 11

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 11

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 12

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 12

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 13

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 13

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 14

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 14

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 15

توزیع 5 هزار تن آسفالت در معابر منطقه دوازده 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید