نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۹
نشست خبری مهندس علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با موضوع آزاد سازی 910 میلیارد اوراق مشارکت و تشریح اقدامات سال 1399 مترو صبح امروز دوشنبه نهم تیرماه 1399 و با حضور اصحاب رسانه در سالن کنفرانس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 1

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 1

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 3

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 3

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 4

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 4

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 5

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 5

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 6

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 6

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 7

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 7

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 8

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 8

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 10

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 10

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 11

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 11

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 12

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 12

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 13

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 13

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 14

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 14

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 15

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 15

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 16

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 16

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 17

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 17

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 18

نشست خبری مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید