تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب

تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹
مراسم رونمایی و امضای تفاهمنامه ساخت تصفیه خانه فاضلاب «خرگوش دره» منطقه ۲۲ مابین معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، شنبه ۷ تیر در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 1

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 1

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 2

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 2

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 3

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 3

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 4

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 4

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 5

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 5

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 6

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 6

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 7

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 7

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 8

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 8

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 9

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 9

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 10

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 10

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 12

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 12

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 13

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 13

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 14

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 14

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 15

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 15

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 16

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 16

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 17

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 17

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 18

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 18

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 20

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 20

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 23

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 23

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 24

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 24

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 25

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 25

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 28

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 28

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 29

تفاهم نامه همکاری بین معاونت خدمات شهری و شرکت آب و فاضلاب 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید