«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا

تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۹
بنیاد رودکی، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، با همراهی هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر، میزبان کارگاه تولید ماسک‌ و گان بهداشتی در سالن تئاتر حافظ شده است. فعالیت این کارگاه در قالب یک پویش خیرخواهانه است. در این طرح پس از تولید ماسک ها و لباس ها را برای استریل شدن، به سازمان انرژی اتمی ارسال میکنند، اقلام تولید شده میان کارکنان بیمارستان‌ها، کادر مراکز درمانی و همچنین مناطق محروم توزیع می‌شود.
عکاس: شایان محرابی
«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 1

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 1

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 2

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 2

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 4

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 4

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 5

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 5

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 6

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 6

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 7

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 7

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 8

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 8

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 9

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 9

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 11

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 11

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 12

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 12

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 13

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 13

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 14

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 14

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 15

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 15

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 16

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 16

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 17

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 17

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 18

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 18

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 20

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 20

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 22

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 22

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 23

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 23

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 24

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 24

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 25

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 25

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 26

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 26

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 30

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 30

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 31

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 31

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 32

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 32

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 33

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 33

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 34

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 34

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 35

«حافظ» پایگاه هنری پیروزی بر کرونا 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید