نشست خبری شهردار تهران با رسانه های کشورهای مسلمان

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست خبری پیروز حناچی شهردار تهران با رسانه های کشورهای مسلمان با محوریت فعالیت شهرداری تهران در روز قدس و عید سعید فطر، دوشنبه 29 اردیبهشت برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 9

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 9

نشست خبری شهردار تهران با رسانه های کشورهای مسلمان

نشست خبری شهردار تهران با رسانه های کشورهای مسلمان

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 1

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 1

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 3

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 3

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 5

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 5

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 8

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 8

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 10

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 10

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 11

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 11

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 12

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 12

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 13

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 13

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 14

نشست خبری شهردار تهران با نمایندگان خبری رسانه های اسلامی 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید